Opinnot

Valkeakoski Campus tarjoaa opiskelijoille valtakunnallisesti ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan yli oppilaitosrajojen. Opintoja voi suorittaa samanaikaisesti ammattiopistossa, lukioissa ja ammattikorkeakoulussa. Lisäksi nuoria ohjataan yrittäjämäiseen toimintatapaan ja omien yritysten perustamiseen. Yritysten kehittämishankkeet liitetään tiiviisti osaksi opetusta. Mallin pedagogisena viitekehyksenä toimii työelämälähtöinen projektioppiminen.

Opiskelijalle Valkeakoski Campus tarkoittaa siis entistä laajempaa ja monipuolisempaa opintotarjontaa. Esimerkiksi ammattiin opiskelevat voivat ottaa halutessaan lisää kieliopintoja lukiosta ja aikuislukiosta. Lukiopohjaiset insinöörit taas voivat täydentää ammatillista osaamistaan VAAO:n kursseilla. Opiskelijoille siis avautuu paljon uusia ovia, kun kurssitoteutuksissa ylitetään oppilaitosten rajat.

Valkeakoski Campuksella on käynnissä myös yhteinen koulutustoteutus, International Business -merkonomista BBA-tutkintoon.