Yhteisö

Valkeakoski Campus on tapahtumarikas yhteisö erilaisine kulttuureineen ja värikkäine tapahtumineen. Oppilaitosyhteistyö ja yrityselämä luovat omanlaisensa kulttuurin niin työntekoon kuin opiskeluunkin. Modernissa toimintaympäristössä kyse on kuitenkin muustakin kuin työnteosta.

Valkeakoski Campus tarjoaa jäsenilleen värikästä toimintaa aina urheilukilpailuista hyvinvointia edistäviin tapahtumiin. Jokainen Campusalueella järjestettävä tilaisuus on poikkeustapauksia lukuunottamatta avoin jokaiselle alueen opiskelijalle ja alueella toimivalle. Urheiluvuorot ja kilpailut kutsuvat jokaisen osallistumaan oppilaitosrajoista välittämättä.

Valkeakoski Campus pitää myös huolta omistaan. Opiskelijalähtöinen Campus News huolehtii siitä, että jokainen alueen opiskelija on ajantasalla alati kasvavista liikuntamahdollisuuksista sekä moninaisesta tapahtumatarjonnasta. Tämän myötä taataan myös kaikkein tärkein; opiskelijat saavat mahdollisuuden osallistua Campuksen toimintaan ja sen kehittämiseen.